Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Υπεύθυνος/ η Προμηθειών (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-04-28

ΕιδικότηταProcurement and Supply Chain
Υπεύθυνος/ η Προμηθειών (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εμπορικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος/ η Προμηθειών (Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

•    Συντονισμός και παρακολούθηση των διαδικασιών των προσφορών και αγορών
•    Διαχείριση των παραγγελιών εξωτερικού και έλεγχος παραστατικών
•    Έλεγχος και παρακολούθηση αποθεμάτων 
•    Επικοινωνία με μεταφορικές εταιρείες και διαπραγμάτευση ναύλων 
•    Επικοινωνία με προμηθευτές, διαπραγμάτευση και επικύρωση συμφωνιών

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ιδανικά Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
•    Δύο (2) - τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Logistics & Supply Chain Management
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•    Άριστη γνώση χειρισμού ERP προγράμματος
•    Εξοικείωση με incoterms
•    Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και εργασίας υπό πίεση
•    Άριστες ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
•    Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.