Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Ηλεκτρολόγος Πεδίου (Κάρυστος, Εύβοια)

ΤοποθεσίαΚάρυστος, Εύβοια, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-06-15

ΚλάδοςEngineering and Technical
Ηλεκτρολόγος Πεδίου (Κάρυστος, Εύβοια)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της αιολικής ενέργειας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ηλεκτρολόγος Πεδίου (Κάρυστος, Εύβοια)

Περιγραφή Θέσης
•    Επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του εξοπλισμού υποδομών
•    Εντοπισμός δυσλειτουργιών και βλαβών τουρμπινών ανεμογεννητριών 
•    Καταγραφή, τεκμηρίωση εξοπλισμού και επικαιροποίηση αρχείων 
•    Τήρηση των κανόνων ασφαλείας του πεδίου   
•    Reporting στους υπευθύνους σχετικά με τις καθημερινές βλάβες  

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ /ΤΕΙ / ΑΕΙ Ηλεκτρολογίας
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•    Κάτοχος Άδειας Ηλεκτρολόγου
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και MS Office
•    Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.