Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Sales Manager

ΤοποθεσίαTHESSALIA, Greece

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2021-03-22

ΕιδικότηταSales and Retail
Sales Manager


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής ελληνικής βιομηχανικής εταιρείας, στον χώρο των πλαστικών, αναζητά (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Sales Manager (Larisa)
Περιγραφή Θέσης

•    Συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας με στόχο την άνοδο των πωλήσεων, των κερδών και την αύξηση του μεριδίου αγοράς
•    Διενεργεί ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις, αξιολογεί τα δεδομένα και καταθέτει προτάσεις στη διοίκηση
•    Διοικεί εξ ολοκλήρου το τμήμα πωλήσεων: συντονίζει, εκπαιδεύει, καθοδηγεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα της ομάδας πωλήσεων
•    Σχεδιάζει και εφαρμόζει τη στρατηγική των πωλήσεων της εταιρείας για την επίτευξη του στόχου και επέκταση της πελατειακής βάσης
•    Κατευθύνει την ομάδα διαμορφώνοντας το στόχο πωλήσεων ανά πωλητή και ανά περιοχή 
•    Εξασφαλίζει και διατηρεί ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες
•    Διαχειρίζεται προσωπικά και διοργανώνει τακτικές συναντήσεις με τους μεγάλους πελάτες με σκοπό την υλοποίηση ή διατήρηση σημαντικών εμπορικών συμφωνιών
•    Παρακολουθεί τον ανταγωνισμό και αξιολογεί τις τάσεις της αγοράς
•    Συμμετέχει σε εκδηλώσεις, συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις με στόχο την προσέγγιση νέων πελατών

Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης, Μάρκετινγκ ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•    Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε θέση Υπεύθυνου τμήματος Πωλήσεων 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης (Sales Toolkit, Αξιολόγησης της Απόδοσης, CRM, ERP-SOFTONE, κ.α.)
•    Ικανότητες διαπραγμάτευσης, ανάλυσης και οργάνωσης
•    Ηγετικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη, εμπορική αντίληψη
•    Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
•    Δυνατότητα ταξιδιών
•    Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Μεταβλητές αποδοχές βάση επίτευξης στόχου 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται