Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπεύθυνος/ η Ποιοτικού Ελέγχου (Έδρα Σκύδρα – Ν. Πέλλα)

ΤοποθεσίαSkudra, MAKEDONIA, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-02

ΚλάδοςQuality
Υπεύθυνος/ η Ποιοτικού Ελέγχου (Έδρα Σκύδρα – Ν. Πέλλα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος/ η Ποιοτικού Ελέγχου 
(Έδρα Σκύδρα – Ν. Πέλλα)

Περιγραφή Θέσης

•    Έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, των διεργασιών και τήρηση των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων
•    Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, δοκιμών τροφίμων και εφαρμογή εργαστηριακών μεθόδων 
•    Διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των εργαστηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης
•    Συμμετοχή στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και των διεργασιών
•    Παρακολούθηση και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 
•    Σύνταξη αναφορών, εσωτερικές επιθεωρήσεις και προτάσεις βελτίωσης 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή παρεμφερούς αντικειμένου
•    Πέντε (5) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία τροφίμων
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Γνώση σχεδιασμού και εφαρμογής διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογών ISO, HACCP, BRC και άλλων συστημάτων
•    Επιθυμητή η ερευνητική εμπειρία στα τρόφιμα
•    Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα και ευελιξία
•    Εστίαση στη λεπτομέρεια και προσήλωση στην επίτευξη στόχων

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.