Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Συσκευαστές/τριες παραγωγής (Παιανία) (Σύμβαση ορισμένου χρόνου)

ΤοποθεσίαGreece, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-03-04

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Συσκευαστές/τριες παραγωγής (Παιανία) (Σύμβαση ορισμένου χρόνου)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στο χώρο του καφέ, αναζητά τέσσερα (4) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Συσκευαστές/τριες παραγωγής (Παιανία)
(Σύμβαση ορισμένου χρόνου)
Περιγραφή Θέσεων

•  Συσκευασία προϊόντων και παλλετοποίηση
•  Υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης 

Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής με δικό τους όχημα μετακίνησης
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

Παροχές Εταιρείας
•  Πρωινό ωράριο εργασίας
•  Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•  Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.