Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Μηχανολόγος/ Συντηρητής Βάρδιας (Έδρα Ημαθία)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-02-25

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Μηχανολόγος/ Συντηρητής Βάρδιας (Έδρα Ημαθία)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανολόγος/ Συντηρητής Βάρδιας 
(Έδρα Ημαθία)


Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση των μηχανολογικών εργασιών και επιδιόρθωση των προβλημάτων
•    Επισκευή και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγής
•    Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας
•    Διαχείριση βλαβών, επισκευών και εγκαταστάσεων

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο Τεχνικής Σχολής/ Τεχνικού Λυκείου/ ΤΕΙ Μηχανολογίας
•    Δύο (2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία ως μηχανολόγος/ συντηρητής σε βιομηχανία, ιδανικά τροφίμων
•    Τεχνικές γνώσεις βιομηχανικού εξοπλισμού
•    Εμπειρία PLC
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα εργασίας και απόδοσης υπό πίεση
•    Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικότητα
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.