Δημοσιεύθηκε 2 days ago

Υπάλληλος Θερμομέτρησης (Βόρεια Προάστια)

ΤοποθεσίαGreece, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-02-23

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Θερμομέτρησης (Βόρεια Προάστια)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της στο νοσοκομειακό κλάδο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Υπάλληλος Θερμομέτρησης (Βόρεια Προάστια)

Περιγραφή Θέσης
•    Υποδοχή και θερμομέτρηση επισκεπτών 
•    Εξυπηρέτηση πελατών
•    Διασφάλιση τήρησης των κανόνων προστασίας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου 
•    Ικανότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Επικοινωνιακές ικανότητες
•    Διάθεση για εργασία
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.