Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπαλληλος Αποθήκης/ Διανομέας

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-03-02

ΕιδικότηταWarehousing
Υπαλληλος Αποθήκης/ Διανομέας


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής βιοτεχνίας κρεατοσκευασμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Αποθήκης/ Διανομέας
Περιγραφή Θέσης
•    Μεταφορά προϊόντων με φορτηγά της εταιρείας με ψυκτικούς θαλάμους
•    Προετοιμασία παραγγελιών
•    Χρήση scanner για εντοπισμό και προετοιμασία παραγγελιών
•    Διαχείριση, φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
•    Εισπράξεις
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτος Λυκείου/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε αντίστοιχη θέση 
•    Υποχρεωτικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας
•    Εξοικείωση με Singular Logic ή κάποιο άλλο ERP σύστημα
•    Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
•    Ομαδικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Συνεχής εκπαίδευση
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.