Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Χειριστής/Χειρίστρια Θερμοπλαστικών Μηχανών (Πειραιάς)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-03-04

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Χειριστής/Χειρίστρια Θερμοπλαστικών Μηχανών (Πειραιάς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
                             Χειριστής/Χειρίστρια Θερμοπλαστικών Μηχανών
                                                                 (Πειραιάς)

Περιγραφή Θέσης
•    Προετοιμασία των μηχανών και του χώρου παραγωγής με τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα παραγωγής
•    Ρύθμιση και επίβλεψη λειτουργίας της μηχανής
•    Ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου προϊόντος 
•    Συντήρηση των μηχανών παραγωγής
•    Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών
•    Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ  Μηχανολογίας ή Αυτοματισμού/ Τεχνολογίας Τροφίμων
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον 
•    Βασική γνώση των εφαρμογών MS Office 
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (πρωινή, απογευματινή, βραδινή βάρδια)
•    Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Ευχάριστη προσωπικότητα και διάθεση για εργασία
•    Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
•    Υποστήριξη στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του εργοστασίου

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας που παρέχει διαρκή μάθηση
•    Ενδιαφέρουσα απασχόληση σε ομάδες εργασίας 
•    Προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.