Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Τεχνικός Ασφαλείας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-01-14

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Τεχνικός Ασφαλείας (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής τεχνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Τεχνικός Ασφαλείας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

•    Συντονισμός και υποστήριξη της ομάδας των τεχνικών ασφαλείας 
•    Διαχείριση των εργατικών ατυχημάτων 
•    Διαχείριση δελτίων ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας 
•    Εκπόνηση μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ ΑΕΙ Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Χημικού ή Πολιτικού Μηχανικού
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε αντίστοιχη θέση ιδανικά σε τεχνικά έργα δημοσίου, τεχνικές εταιρείες, δήμους και μεγάλες βιομηχανίες
•    Εμπειρία υγιεινής και ασφάλειας σε τεχνικά έργα ή βιομηχανία
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Άριστη γνώση υγιεινής και ασφαλείας 
•    Μεθοδικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός
•    Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις