Δημοσιεύθηκε 2 days ago

Financial Advisors

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-02-23

ΕιδικότηταBanking and Insurance
Financial Advisors


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστού τραπεζικού ομίλου, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
                                                      
Financial Advisors
Περιγραφή Θέσης
Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν και να καθοδηγούν αποτελεσματικά τον πελάτη έτσι ώστε να καταστεί ενήμερος, μέσω κάποιου πλάνου καταβολής, διακανονισμού ή βιώσιμης λύσης ρύθμισης, με απώτερο σκοπό την εξυγίανση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του/ της και τη διατήρηση ενός συνεργατικού προφίλ με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο διατηρεί την εν λόγω σχέση. Η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικά ενώ σε περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης μπορεί να συμμετέχει και σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται δια ζώσης από εξειδικευμένους συμβούλους της εταιρείας. 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε τμήμα εισπράξεων ή πωλήσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων
•    Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίου επαγγελματικών δανείων
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Επικοινωνιακά προσόντα, ικανότητες διαπραγμάτευσης

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σχήμα bonus
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.