Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων Β2Β 

ΤοποθεσίαGreece, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-02-24

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων Β2Β 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πασίγνωστης εταιρείας στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων Β2Β 

Περιγραφή Θέσης

•    Παρακολούθηση του υφιστάμενου πελατολογίου και πραγματοποίηση επισκέψεων με σκοπό την εξυπηρέτησή τους και την λήψη παραγγελιών
•    Ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας και παρακολούθηση της αγοράς για εντοπισμό νέων ευκαιριών συνεργασίας 
•    Υποβολή προφορών και παρακολούθησή τους 
•    Σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής προσέγγισης των πελατών
 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ ΑΕΙ Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Γνώση Autocad
•    Άριστες επικοινωνιακές και πωλησιακές δεξιότητες
•    Ανεπτυγμένη διαπραγματευτική ικανότητα και πελατοκεντρική αντίληψη
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Εταιρικό κινητό και αυτοκίνητο 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.