Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Team Supervisor for Brand Ambassador’s (BAs) Υπεύθυνος Ομάδας Προωθητριών (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-15

ΚλάδοςSales and Retail
Team Supervisor for Brand Ambassador’s (BAs) Υπεύθυνος Ομάδας Προωθητριών (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας στον τομέα των καπνικών προϊόντων, αναζητά δυναμικά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Team Supervisor for Brand Ambassador’s (BAs)
Υπεύθυνος Ομάδας Προωθητριών (Έδρα Θεσσαλονίκη)

 
Ο/η κάτοχος της θέσης εργασίας θα είναι υπεύθυνος/-η για να συντονίζει, να καθοδηγεί και να εμπνέει τα μέλη της ομάδας των προωθητριών (Brand Ambasssadors) στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του/της βάσει του προγράμματος trade marketing, της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων της εταιρείας καπνικών προϊόντων.

Περιγραφή Θέσης
•    Πραγματοποιεί καθημερινές επισκέψεις στα σημεία πώλησης με στόχο την διασφάλιση της τήρησης του πλάνου εργασιών της ομάδας
•    Διαχειρίζεται και επιλύει προβλήματα που προκύπτουν με στόχο την ποιοτική απόδοση της ομάδας 
•    Οργανώνει την ομαλή ροή των εργασιών και διασφαλίζει ότι η ομάδα κατανοεί τους στόχους και το πως μπορούν να επιτευχθούν
•    Παρακολουθεί τον ανταγωνισμό σε επίπεδο ενεργειών στα σημεία πώλησης και παρέχει τη σχετική πληροφόρηση στην εταιρεία των καπνικών προϊόντων
•    Είναι υπεύθυνος/-η για την ομαλή ένταξη και εκπαίδευση των νέων μελών της ομάδας με σκοπό την  καλύτερη κατανόηση του ρόλου εργασίας  και των στόχων 
•    Διαχειρίζεται σε μηνιαία βάση τις αρμοδιότητες εντός αποθήκης (διαχείριση stock προϊόντος, προωθητικών υλικών, κτλ)
•    Αναζητά και προτείνει ιδέες και  διορθωτικές ενέργειες με σκοπό την βελτίωση των διαδικασιών 
•    Συντάσσει καθημερινές αναφορές (reports) σχετικά με τους στόχους της ομάδας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οποιαδήποτε κατεύθυνσης  
•    Δύο (2) – τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση     
•    Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση ομάδας   
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης  
•    Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και υπευθυνότητα 
•    Ευχέρεια συχνών μετακινήσεων εκτός νομού Θεσσαλονίκης 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός+bonus+ διατακτικές σίτισης)
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, tablet
•    Δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις