Δημοσιεύθηκε 1 week ago

ZeniΘ - Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαTHESSALONIKI, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-20

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
ZeniΘ - Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της ZeniΘ, του 1ου παρόχου ολοκληρωμένης ενέργειας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

ZeniΘ - Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου Πωλήσεων
(Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης
•    Πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων σε δυνητικούς πελάτες με σκοπό την προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών
•    Πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων σε υφιστάμενους πελάτες με σκοπό είτε την ανανέωση συμβολαίων είτε την ενημέρωσή τους για νέα προϊόντα και υπηρεσίες
•    Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων από δυνητικούς πελάτες οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για ενημέρωση προϊόντων και υπηρεσιών
•    Ενημέρωση υφιστάμενων και δυνητικών πελατών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
•    Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες οι οποίοι έχουν αιτηθεί για αλλαγή παρόχου με σκοπό την σημείωση παραπόνων και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης
•    Καταχώρηση στοιχείων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος πελατών στη βάση δεδομένων 
•    Υποστήριξη και συμμετοχή με φυσική παρουσία σε προωθητικές ενέργειες marketing 

 Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι Λυκείου/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•    Ένα (1) - δύο (2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε εξυπηρέτηση πελατών ή σε τηλεφωνικό κέντρο
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Επιθυμητή η γνώση CRM 
•    Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
•    Ικανότητές ομαδικής συνεργασίας και δημιουργική σκέψη
•    Αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις