Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Ηλεκτρολόγος Συντήρησης (Οινόφυτα)

ΤοποθεσίαGreece, ΟΙΝΟΦΥΤΑ, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-10-16

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης (Οινόφυτα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στο χώρο της υφαντουργίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ηλεκτρολόγος Συντήρησης (Οινόφυτα)

Περιγραφή Θέσης
•    Ρύθμιση και έλεγχος των μηχανών παραγωγής 
•    Διαχείριση και αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών
•    Συντήρηση των μηχανών παραγωγής και διατήρηση τους εντός προδιαγραφών
•    Υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
•    Άμεση συνεργασία με τα τμήματα Παραγωγής και Διασφάλισης Ποιότητας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ /ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση 
•    Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ 
•    Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 
 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.