Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Ανειδίκευτος Εργάτης/τρια - Αποθηκάριος (Έδρα Λάρισα)

ΤοποθεσίαTHESSALIA, Larisa, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-11-23

ΕιδικότηταWarehousing
Ανειδίκευτος Εργάτης/τρια - Αποθηκάριος (Έδρα Λάρισα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ανειδίκευτος Εργάτης - Αποθηκάριος (Έδρα Λάρισα)

Περιγραφή Θέσης

•    Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση φορτίων
•    Διεκπεραίωση χειρωνακτικών εργασιών 
•    Υποβοήθηση σε υποστηρικτικές εργασίες στον χώρο της αποθήκης και της παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Γυμνασίου-Λυκείου / ΙΕΚ
•    Προϋπηρεσία σε θέση αποθήκης ή παραγωγής επιθυμητή

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.