Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπεύθυνος Συντήρησης (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΤοποθεσίαΜεσσηνία, PELOPONISSOS, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-09

ΚλάδοςEngineering and Technical
Υπεύθυνος Συντήρησης (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής & εξαγωγής τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος Συντήρησης (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Περιγραφή Θέσης
• Ελέγχει και καταγράφει καθημερινά τις ελλείψεις, δυσλειτουργίες ή ατελής λειτουργίες, ζημιές, προβλήματα και λοιπά θέματα ηλεκτρομηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού και προγραμματίζει την επίλυσή τους μαζί με τον Δ/τη εργοστασίου.
•Οργανώνει και βελτιώνει πρόγραμμα προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης του σχετικού εξοπλισμού και είναι υπεύθυνος για την τήρησή του και την ολοκλήρωσή του σε συνδυασμό με την διαθεσιμότητα του τμήματος παραγωγής. 
•Ερευνά, βρίσκει και συμμετέχει στην επιλογή των κατάλληλων κατασκευαστών και προμηθευτών υλικού και υπηρεσιών σε συνεργασία με τον Διευθυντή Εργοστασίου και τον  Διευθυντή Προμηθειών
•Τοποθετεί τις παραγγελίες ανταλλακτικών από  το εξωτερικό-εσωτερικό και τις παρακολουθεί  έως την ολοκλήρωσή τους, σε χρόνους κατάλληλους για να ολοκληρώνονται οι εκκρεμείς τεχνικές εργασίες.
•Κατευθύνει και συντονίζει όλες τις τεχνικές δραστηριότητες από τα παραπάνω (επέκταση, συντήρηση, επισκευές, βελτιώσεις κλπ) σε συνδυασμό με το πρόγραμμα παραγωγής κατά τον οικονομικότερο τρόπο
•Υλοποιεί, παρακολουθεί και ελέγχει την καλή εκτέλεση των εγκεκριμένων έργων επέκτασης ή τεχνολογικής αναβάθμισης των υποδομών του εργοστασίου, ελέγχει και αξιολογεί την ποιότητα και απόδοση των τεχνικών εργασιών και πιστοποιεί την ορθή λειτουργία τους μετά το πέρας των εργασιών.
•Καθημερινά καταγράφει και καταχωρεί τις εργασίες και τα έργα που ολοκληρώνει το τμήμα του ή τα συνεργαζόμενα εξωτερικά συνεργεία που άπτονται των θεμάτων του.
•Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας από όλο το τεχνικό προσωπικό
•Καθημερινά σε συνεργασία με τους χειριστές ξεκινούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου, και διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους από την εκκίνησή τους.
 
•Συνεργάζεται καθημερινά με τους τεχνικούς του τμήματός του και με όλους τους χειριστές του εργοστασίου για την μείωση καθυστερήσεων και απωλειών κατά την παραγωγική διαδικασία.
•Γνωρίζει και διασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών στην αποθήκη για άμεσες επεμβάσεις ή για προγραμματισμένες συντηρήσεις.
•Ελέγχει περιστασιακά και απογράφει τα ανταλλακτικά που βρίσκονται στην αποθήκη ανταλλακτικών, ενώ φροντίζει για την αρτιότητα και καθαριότητα των χώρων της αποθήκης συντήρησης καθώς και των μηχανουργείων του εργοστασίου.
•Είναι συνυπεύθυνος για την διατήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των προϊόντων, διασφαλίζοντας ότι το Τεχνικό Προσωπικό ακολουθεί όλες τις διαδικασίες καθαριότητας και υγιεινής κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης
•Είναι υπεύθυνος για την τήρηση λειτουργίας των κανόνων  ασφαλείας  των μηχανημάτων
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΑΕΙ (Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος  Μηχανικός Πολυτεχνείου)
•    Μεταπτυχιακό σε κάποιο τομέα σχετικό με την βιομηχανία τροφίμων και τον εξοπλισμό της θα εκτιμηθεί  
•    Συνολική 5ετή εμπειρία σε τμήμα συντήρησης με τα τελευταία 5 έτη σε υπεύθυνη θέση ως Υπεύθυνος/Προϊστάμενος Συντήρησης, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων  με ισχυρή μηχανολογική και ηλεκτρολογική αντίληψη
•    Υποστηρικτής της ευταξίας και της λιτής σκέψης
•    Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, αναλυτική σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών 
•    Γνώση προγραμμάτων AutoCAD και βιομηχανικού θα εκτιμηθεί σχεδιασμού
•    Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Συμμετοχή σε ομαδικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διατακτικές σίτισης
•    Σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον
 

Πρόσφατες αναζητήσεις