Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Υπάλληλος Παραγγελιοληψίας και Τιμολόγησης  (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαTHESSALONIKI, MAKEDONIA, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-01-18

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Παραγγελιοληψίας και Τιμολόγησης  (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Παραγγελιοληψίας και Τιμολόγησης
 (Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Λήψη και καταχώρηση παραγγελιών σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας 
•    Συνεχής παρακολούθηση της πορείας και της σωστής εκτέλεσης των παραγγελιών
•    Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών και συμφωνία υπολοίπων
•    Τιμολόγηση και έκδοση παραστατικών 
•    Διαχείριση και διεκπεραίωση επιστροφών
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
•    Τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση   
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•    Πολύ καλή γνώση διαχείρισης προγραμμάτων ERP, ιδανικά Softone
•    Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών και οργανωτικότητα
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις