Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπεύθυνος/η Πωλήσεων Εξωτερικού (Έδρα Κιλκίς)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Kilkis, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-10-05

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων Εξωτερικού (Έδρα Κιλκίς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας η οποία δραστηριοποιείται στο κλάδο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων Εξωτερικού (Έδρα Κιλκίς)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου δικτύου πελατών
•    Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της εταιρίας σε πελάτες του εξωτερικού 
•    Έλεγχος και εποπτεία της πορείας των παραγγελιών και των εμπορευμάτων  
•    Διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών 
•    Προγραμματισμός και οργάνωση εμπορικών εκθέσεων στο εξωτερικό
•    Παρακολούθηση της αγοράς και ανάλυσης του ανταγωνισμού
•    Αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στη διεθνή αγορά
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-4 έτη σε αντίστοιχη θέση στον τομέα των εξαγωγών ιδανικά στο τρόφιμο 
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
•    Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•    Πελατοκεντρική προσέγγιση και υπευθυνότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.