Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας & Τεχνικής Υποστήριξης (Λαμία)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, LAMIA, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-07-27

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας & Τεχνικής Υποστήριξης (Λαμία)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εργοστασίου στην ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας & Τεχνικής Υποστήριξης (Λαμία)

Περιγραφή Θέσης


•    Οργάνωση και εφαρμογή των διαχειριστικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας & υγείας και περιβαλλοντικής – ενεργειακής  διαχείρισης  των εγκαταστάσεων του ομίλου
•    Αποτελεί τον εκπρόσωπο της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους π.χ. πελάτες, σύμβουλοι, φορείς Πιστοποίησης, κλπ. για θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα
•    Επικοινωνεί με τους πελάτες και προμηθευτές σχετικά με όλα τα θέματα Ποιότητας
•    Συντονίζει και λαμβάνει μέρος στις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις – audits
•    Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
•    Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και δημιουργεί κουλτούρα τήρησης διαδικασιών
•    Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο εγγράφων (τεκμηρίωση Συστήματος Ποιότητας)
•    Υπογράφει τα πιστοποιητικά των προϊόντων
•    Κατάρτιση και διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης στα θέματα της αρμοδιότητάς του
•    Παρακολούθηση, ανανέωση και αναθεώρηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, μελετών και αδειών
•    Ευθύνη για το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας
•    Οργάνωση και διεξαγωγή δειγματοληψίας προϊόντων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
•    Προετοιμασία και αποστολή δειγμάτων σε εξωτερικά εργαστήρια και παρακολούθηση σχετικών αποτελεσμάτων
•    Διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας – αναλύσεων προϊόντων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
•    Συμμετοχή στη διερεύνηση αποκλίσεων και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών
•    Παρακολούθηση και εφαρμογή των απαιτήσεων της ισχύουσας Νομοθεσίας
•    Τήρηση αρχείου ποιότητας προϊόντων και καλουπιών
•    Τεχνική υποστήριξη προϊόντων και σύνταξη προδιαγραφών
•    Σχεδιασμός σε autocad προϊόντων και έλεγχος σχεδίων καλουπιών σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη κατασκευαστή


Προφίλ Υποψηφίου


•    Πτυχίο TEI / AEI κατεύθυνσης Μηχανικού, επιθυμητά απόφοιτος/η σχολής Πολιτικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών 
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία στον κλάδο των οικοδομικών υλικών θα εκτιμηθεί
•    Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, στον γραπτό και προφορικό λόγο 
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ, προγραμμάτων MS Office, Αutocad και ERP Galaxy 
•    Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων έως την διεκπεραίωση τους, πάντα με προσοχή στη λεπτομέρεια και έμφαση στην εικόνα της εταιρείας προς τους πελάτες και προμηθευτές της 
•    Αναλυτική σκέψη, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών, πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων και δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα
•    Υψηλό επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής δεοντολογίας και ακεραιότητας
•    Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
•    Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες
•    Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης


Παροχές Εταιρείας


•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
•    Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις