Δημοσιεύθηκε 2 days ago

IT Professional

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-06-30

ΕιδικότηταIT and Telecommunications
IT Professional


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής & εξαγωγής ελιών & ελαιόλαδου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
IT Professional
Περιγραφή Θέσης
•    Συστηματικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων
•    Συντήρηση των μηχανημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Server, Desktops, Laptops), των περιφερειακών μονάδων και της δικτυακής υποδομής τους
•    Επίλυση προβλημάτων αποκατάστασης ορθής λειτουργίας του Λογισμικού των Η/Υ και του Server
•    Συμμετοχή στην ανάπτυξη του ERP συστήματος
•    Βελτιστοποίηση διαδικασιών και της απόδοσης των συστημάτων πληροφορικής
•    Οργάνωση / η παροχή τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες της εταιρίας
•    Καταγραφή οδηγιών και διαδικασιών που αφορούν στο τμήμα μηχανογράφησης
•    Εκπαίδευση των χρηστών στα νέα πληροφοριακά συστήματα
•    Έρευνα αγοράς και παραγγελιών για τις ανάγκες του τμήματος
•    Επίβλεψη εργασιών στους χώρους της εταιρίας
•    Τήρηση πολιτικών ασφαλείας (info sec) της εταιρίας
•    Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες για επίλυση τεχνικών θεμάτων
•    Διαχείριση και επίβλεψη λειτουργίας δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών / συσκευών
•    Διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο στην Πληροφορική ελληνικού ή ξένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
•    Γνώση συστημάτων Microsoft Server (2016), Hyper V Cluster
•    Εμπειρία στη διαχείριση MS / MY SQL Servers
•    Εξοικείωση με antivirus, back-up software technologies και firewalls
•    Γνώση συστημάτων ERP και εμπειρία σε παραμετροποίηση ERP (κατά προτίμηση SAP Business One)
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
•   Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην επαρχία
•    Οργάνωση, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Συμμετοχή σε ομαδικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εταιρικό κινητό
•    Σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον
•    Προοπτικές συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης
 

Πρόσφατες αναζητήσεις