Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπάλληλος Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Salonica, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-06-09

ΕιδικότηταQuality
Υπάλληλος Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, η οποία δραστηριοποιείται στο κλάδο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής (έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση και παραλαβή Α’ υλών 
•    Έλεγχος και μέτρηση PH και θερμοκρασίας 
•    Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο παραγωγής
•    Διασφάλιση της ομαλής ροής των διαδικασιών
•    Επίβλεψη της σωστής λειτουργίας της παραγωγής και των εργαζομένων 
•    Επίβλεψη καθαριότητας 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ  Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΑΕΙ Γεωπονίας
•    Δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε παραγωγική μονάδα 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή γνώση της γερμανικής γλώσσας 
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στην λεπτομέρεια 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.