Δημοσιεύθηκε 3 days ago

Χημικός Μηχανικός (Σκαραμαγκάς)

ΤοποθεσίαGreece, Σκαραμαγκάς, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-06-29

ΕιδικότηταResearch and Development
Χημικός Μηχανικός (Σκαραμαγκάς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας χημικών σκευασμάτων που δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Χημικός Μηχανικός (Σκαραμαγκάς)

Περιγραφή Θέσης

•    Έρευνα και συμμετοχή στις διαδικασίες έκδοσης των απαραίτητων πιστοποιητικών 
•    Έλεγχος των προϊόντων και των διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της πιστοποίησης ISO της εταιρείας
•    Συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων 
•    Καταχώρηση δεδομένων στο ERP σύστημα της εταιρείας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΑΕΙ Χημικών Μηχανικών
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση  
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός MS Office και συστημάτων ERP 
•    Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών
•    Καινοτομία και δημιουργικότητα
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.