Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Υπεύθυνος/η Συντήρησης (Οινόφυτα)

ΤοποθεσίαGreece, Oinofita, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-06-16

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Υπεύθυνος/η Συντήρησης (Οινόφυτα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής υλικών συσκευασίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος/η Συντήρησης (Οινόφυτα)

Περιγραφή Θέσης

•    Συντήρηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της βιομηχανίας
•    Παρακολούθηση βλαβών των μηχανημάτων και επιδιόρθωσή τους
•    Επικοινωνία με εξωτερικά συνεργεία με σκοπό τον προγραμματισμό επιδιορθώσεων και συντηρήσεων 
•    Έλεγχος ελλείψεων και παραγγελία ανταλλακτικών 
•    Διασφάλιση τήρησης κανόνων ασφαλείας και υγιεινής 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΕΠΑΛ / ΙΕΚ / ΤΕΙ  Ηλεκτρονικής/ Ηλεκτρολογίας/Μηχανολογίας
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
•    Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου

Παροχές Εταιρείας
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις

  • STEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco
  • Manager
  • STEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco
  • Staff