Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Ηλεκτροτεχνίτης /τρια (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-18

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Ηλεκτροτεχνίτης /τρια (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας, αναζητά (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ηλεκτροτεχνίτης /τρια (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης

•    Διαχείριση των ηλεκτρολογικών και τεχνικών εργασιών στην παραγωγή και στην αποθήκη
•    Επισκευή και επίλυση βλαβών του εξοπλισμού
•    Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου / ΤΕΕ/ ΙΕΚ
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία ένα (1) – δύο (2) έτη σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
•    Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικότητα
•    Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.