Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Γραμματεία Διοίκησης (Τραπεζικός Κλάδος)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-06-19

ΕιδικότηταBanking and Insurance
Γραμματεία Διοίκησης (Τραπεζικός Κλάδος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, που δραστηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Γραμματεία Διοίκησης (Τραπεζικός Κλάδος)
Περιγραφή Θέσης

•    Παροχή υποστήριξης στην Γενική Διεύθυνση
•    Οργάνωση γραφείου
•    Προγραμματισμός συναντήσεων, εκδηλώσεων και παρουσιάσεων
•    Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
•    Ενημέρωση εσωτερικών βάσεων δεδομένων
•    Δημιουργία αναφορών
•    Διαχείριση επικοινωνιών και δημιουργία αναφορών
•    Διαχείριση επαγγελματικών ταξιδιών
Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητα τέσσερα (4) έτη προϋπηρεσίας σε ρόλο γραμματειακής υποστήριξης εκ των οποίων τα  δύο (2) έτη σε υποστήριξη Διευθυντικού Στελέχους
•    Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office, E-Calendar, συστήματα Cloud 
•    Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
•    Σταθερή απόδοση και προσαρμογή σε συνθήκες πίεσης
•    Προσαρμοστικότητα και εχεμύθεια
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Δυνατότητες εξέλιξης σε τραπεζικό οργανισμό
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.