Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Χειριστές Περονοφόρου (Κλαρκ) (Πειραιάς)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-26

ΕιδικότηταWarehousing
Χειριστές Περονοφόρου (Κλαρκ) (Πειραιάς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Χειριστές Περονοφόρου (Κλαρκ)
(Πειραιάς)

Περιγραφή Θέσης

•    Χειρισμός Κλαρκ

•    Υποστηρικτές εργασίες στον χώρο της αποθήκης

•    Παραλαβή και μετακίνηση εμπορευμάτων

•    Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίων

•    Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ   

•    Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

•    Κάτοχοι διπλώματος χειρισμού Κλαρκ

•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας

•    Γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 

•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον
Παροχές Εταιρείας

•    Σταθερό πακέτο αποδοχών

•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.