Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Pickers/ Υπάλληλοι Προετοιμασίας Παραγγελιών (περιοχές Κορωπί , Αττικής και Αθήνα)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-04-30

ΕιδικότηταWarehousing
Pickers/ Υπάλληλοι Προετοιμασίας Παραγγελιών (περιοχές Κορωπί , Αττικής και Αθήνα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Pickers/ Υπάλληλοι Προετοιμασίας Παραγγελιών (περιοχές Κορωπί , Αττικής και Αθήνα)
Περιγραφή Θέσης
 • Συλλογή και προετοιμασία των προϊόντων για την διαδικασία της συσκευασίας 
 • Τακτοποίηση και ταξινόμηση των προϊόντων στον χώρο της αποθήκης
 • Διευθέτηση των παραγγελιών και καταχώριση των προϊόντων στο σύστημα
 • Υποστηρικτές εργασίες στον χώρο της αποθήκης

Προφίλ Υποψηφίων
 • Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση

 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
 • Κάτοχοι ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου 
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον
 • Πιστοποιητικό υγειονομικού ενδιαφέροντος θα εκτιμηθεί

Παροχές Εταιρείας
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις