Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Συσκευαστής/τρια Παραγωγής (Οινόφυτα)

ΤοποθεσίαGreece, Οινόφυτα, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-06-18

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Συσκευαστής/τρια Παραγωγής (Οινόφυτα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας προμήθειας υλικών συσκευασίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Συσκευαστής/τρια Παραγωγής (Οινόφυτα)
Περιγραφή Θέσης
•    Συσκευασία των προϊόντων και παλλετοποίηση 
•    Εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής και διασφάλιση σωστής διεξαγωγής τους
•    Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας 
•    Ενημέρωση προϊσταμένων για αλλαγές στο πρόγραμμα παραγωγής 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η  Λυκείου / ΙΕΚ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος σε χώρο παραγωγής (ιδανικά σε αντίστοιχη θέση)
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμός Η/Υ
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.