Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Product Specialist- Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-06-09

ΕιδικότηταHealthcare and Pharmaceutical
Product Specialist- Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας ιατρικού εξοπλισμού αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Product Specialist
Περιγραφή Θέσης
•    Παρουσίαση και επίδειξη εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού σε πελάτες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
•    Εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού σε εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό
•    Διατήρηση υπάρχοντος και δημιουργία νέου πελατολογίου
•    Διεξαγωγή έρευνας marketing για τάσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης εκπαίδευσης σε σχετικό αντικείμενο με το τομέα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε παρόμοιο κλάδο 
•    Άριστη γνώση Αγγλικών
•    Αρίστη γνώση χειρισμού Η/Υ
•    Απαραίτητο δίπλωμα αυτοκινήτου
•    Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
•    Συνεχής εκπαίδευση και εκμάθηση σε τεχνολογίες αιχμής και ιατρικά μηχανήματα

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.