Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Χειριστής Μηχανής Παραγωγής

ΤοποθεσίαGreece, Attica, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-06-16

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Χειριστής Μηχανής Παραγωγής


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής πολυεθνικής εταιρείας στο χώρο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Χειριστής Μηχανής Παραγωγής 

Περιγραφή Θέσης

•    Προετοιμασία της μηχανής και επίβλεψη της σωστής λειτουργίας της με στόχο την παραγωγή της απαραίτητης ημερήσιας ποσότητας
•    Συντήρηση της μηχανής παραγωγής
•    Ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου προϊόντος 
•    Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΕΠΑΛ/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Υπευθυνότητα και ακεραιότητα 
•    Έμφαση στην ποιότητα
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις