Δημοσιεύθηκε 1 month ago

IT Manager

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2020-04-07

ΕιδικότηταIT and Telecommunications
IT Manager


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας πλαστικών, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση:
    
                                                                       IT Manager
 
Περιγραφή Θέσης
•    Σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση της μηχανογραφικής ενοποίησης όλων των θυγατρικών εταιρειών με την μητρική εταιρεία, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των στρατηγικών της εταιρίας.
•    Δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών και συστημάτων ΙΤ για την υποστήριξη των επιχειρησιακών στρατηγικών της εταιρείας.
•    Ευθύνη κατάρτισης, εισήγησης, τήρησης και παρακολούθησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, καθώς και των αναθεωρήσεων αυτού σε ετήσια βάση
•    Συντονισμός του έργου επιλογής και υλοποίησης μετάβασης της εταιρείας σε σύστημα Business One (SAP)
•    Εποπτεία της χρήσης και εξασφάλιση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού και προσδιορισμός απαιτήσεων αναβάθμισης
•    Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών και εισήγηση αντίστοιχων προγραμμάτων στη Διοίκηση
Απαραίτητα Προσόντα
•    Πτυχίο και Μεταπτυχιακό σε Computer Science, Engineering ή άλλο παρεμφερή κλάδο. 
•    Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία με παραγωγική δραστηριότητα
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Ηγετικές ικανότητες
•    Εξωστρέφεια, ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα
•    Ανεπτυγμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
•    Αναλυτική σκέψη
•    Υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοπαρακίνησης
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Bonus 
•    Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 

Πρόσφατες αναζητήσεις