Δημοσιεύθηκε 1 month ago

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2020-04-02

ΕιδικότηταEducation and Training
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
•    Φροντίζει ώστε να αναπτυχθεί ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου πνεύμα συναδέλφωσης, αλληλοσεβασμού και αρμονικής συνεργασίας.
•    Εκπροσωπεί το σχολείο στις σχέσεις του με την Πολιτεία, το Υπουργείο, τη σχολική εφορεία, το σύνδεσμο γονέων, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την Εκκλησία και τους άλλους κοινωνικούς οργανισμούς και παράγοντες
•    Ευθύνεται για τον κατάλληλο εξοπλισμό του σχολείου
•    Συνεργάζεται με το συμβούλιο του συνδέσμου γονέων και μπορεί να μετέχει στις συνεδρίες του. Ενεργεί ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική συνεργασία του συνδέσμου γονέων και του σχολείου.
•    Συνεργάζεται τακτικά με τους Βοηθούς Διευθυντές και με τους Παιδαγωγικούς Συμβούλους της σχολικής μονάδας για εξέταση των τρεχόντων προβλημάτων του σχολείου και για εκτίμηση της όλης λειτουργίας του σχολείου.
•    Φροντίζει για την εξασφάλιση πειθαρχίας και ευπρεπούς συμπεριφοράς και εμφάνισης των παιδιών.
•    Εξασφαλίζει την επίλυση διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων
•    Συμμετέχει, οργανώνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
•    10 τουλάχιστον έτη υπηρεσία στην εκπαίδευση ή στην διοίκηση εκπαιδευτικού ή άλλου συναφούς ιδρύματος ή οργανισμού
•    Απαραίτητος ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ακαδημαϊκό αντικείμενο. Διδακτορικός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
•    Άριστη γνώση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων τάσεων εκπαίδευσης.
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Εξοικείωση με εφαρμογές MS Office, distant learning, εκπαιδευτικά προγράμματα και ψηφιακές πλατφόρμες 
•    Εξωστρέφεια, δημιουργικότητα, αίσθημα ευθύνης, ηγετικές ικανότητες και υπευθυνότητα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
•    Μηνιαίος μικτός μισθός: Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Πρόσθετες παροχές: Εργασία κατά την σχολική περίοδο
•    Αναφορά θέσης: Γενικός  Διευθυντής Εκπαιδευτηρίου
•    Τόπος εργασίας/ Ταξίδια: Αθήνα / όχι

Πρόσφατες αναζητήσεις