Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Office Assistant

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-22

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
Office Assistant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης πηγών ενέργειας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Office Assistant
Περιγραφή Θέσης

•    Παροχή εργασιών γραμματειακής υποστήριξης προς την διεύθυνση 
•    Οργάνωση και υλοποίηση λειτουργιών γραφείου 
•    Διαχείριση παραγγελιών προμηθειών γραφείου 
•    Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
•    Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και ιδιαίτερα Excel
•    Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•    Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και ανάληψη πρωτοβουλιών
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 

Πρόσφατες αναζητήσεις