Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Pickers (Κορωπί , Αττικής)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-04-21

ΕιδικότηταWarehousing
Pickers (Κορωπί , Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Pickers (Κορωπί , Αττικής)
Περιγραφή Θέσης

•    Συλλογή και προετοιμασία των προϊόντων για την διαδικασία της συσκευασίας 
•    Τακτοποίηση και ταξινόμηση των προϊόντων στον χώρο της αποθήκης 
•    Διευθέτηση των παραγγελιών και καταχώριση των προϊόντων στο σύστημα
•    Υποστηρικτές εργασίες στον χώρο της αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίων

•    Απόφοιτος/η Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ   
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Κάτοχοι ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου 
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές δεξιότητες
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον
Παροχές Εταιρείας

•    Σταθερό πρωϊνό ωράριο εργασίας 
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.