Δημοσιεύθηκε 4 days ago

Χειριστές Ανυψωτικού Μηχανήματος(Ηλεκτροκίνητο Κλαρκ) (Κορωπί, Αττικής)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-22

ΕιδικότηταWarehousing
Χειριστές Ανυψωτικού Μηχανήματος(Ηλεκτροκίνητο Κλαρκ) (Κορωπί, Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Χειριστές Ανυψωτικού Μηχανήματος(Ηλεκτροκίνητο Κλαρκ)
(Κορωπί, Αττικής)
Περιγραφή Θέσης

•    Παραλαβή και μετακίνηση εμπορευμάτων
•    Χειρισμός Κλαρκ
•    Προετοιμασία και φόρτωση εμπορευμάτων για αποστολή
•    Υποστηρικτές εργασίες στον χώρο της αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίων

•    Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ   
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
•    Κάτοχοι διπλώματος χειρισμού Κλαρκ
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Κάτοχοι ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου 
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές δεξιότητες
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον
Παροχές Εταιρείας

•    Σταθερό πρωϊνό ωράριο εργασίας 
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.