Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπεύθυνος/η Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, thessaloniki, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-03-13

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρεία στον χώρο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου κ ανάπτυξη νέου
•    Διαμόρφωση πλάνου πωλήσεων
•    Παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες 
•    Παρακολούθηση και υποστήριξη του πελατολογίου 
•    Επισκέψεις σε τομέα HO.RE.CA
•    Έρευνα και ανάλυση του ανταγωνισμού     
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ ιδανικά Οικονομικής κατεύθυνσης 
•    Δύο (2) - τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων σε τομέα HO.RE.CA
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση του κλάδου εξαγωγών 
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office   
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα 
•    Προσανατολισμό στη επίτευξη στόχων και έφεση στην επίλυση προβλημάτων
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις