Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Οδηγοί Παράδοσης Προϊόντων

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-03-12

ΕιδικότηταWarehousing
Οδηγοί Παράδοσης Προϊόντων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής αλυσίδας Supermarket, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Οδηγοί Παράδοσης Προϊόντων 

Περιγραφή Θέσης
•    Μεταφορά και παράδοση παραγγελιών κατ’ οίκον 
•    Επικοινωνία με πελάτες
•    Τήρηση ημερήσιου προγράμματος παράδοσης 
•    Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας με βάση την εταιρική πολιτική 
Προφίλ Υποψηφίων 
•    Απόφοιτος Λυκείου /ΙΕΚ 
•    Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης Β΄ κατηγορίας 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•    Ακρίβεια και υπευθυνότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.