Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Σύμβουλος Διαφήμισης 

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-08-06

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
Σύμβουλος Διαφήμισης 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής προβολής, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Σύμβουλος Διαφήμισης 

Περιγραφή Θέσης

•    Τηλεφωνική επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες
•    Ενημέρωση των εταιρειών-πελατών για τα προσφερόμενα προγράμματα προβολής
•    Διερεύνηση αναγκών των πελατών και προώθηση των κατάλληλων προϊόντων διαφήμισης 
•    Καταχώρηση πληροφοριών στο ERP σύστημα της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/τη Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση τηλεφωνικού κέντρου 
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
•    Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου και σταθερό πρωινό ωράριο εργασίας 
•    Ανταγωνιστικό σταθερό πακέτο αποδοχών 
•    Μεταβλητές αποδοχές βάση απόδοσης  
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.