Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Office Coordinator

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-22

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
Office Coordinator


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου Εκπαιδευτικού Οργανισμού, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Office Coordinator
Περιγραφή Θέσης

•    Παροχή εργασιών γραμματειακής υποστήριξης προς την διεύθυνση 
•    Οργάνωση και υλοποίηση λειτουργιών γραφείου 
•    Υποδοχή, εξυπηρέτηση και ενημέρωση πελατών 
•    Συμμετοχή σε παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις
•    Διαχείριση παραγγελιών προμηθειών γραφείου 
Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
•    Επιθυμητή πρακτική σε εταιρεία οποιουδήποτε κλάδου ή εμπειρία σε κάποιο μεγάλο project ( π.χ. TEDx )
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Πολύ καλή χρήση Dropbox, Google Drive, Social Media
•    Καλή χρήση του γραπτού λόγου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
•    Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•    Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και ανάληψη πρωτοβουλιών
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.