Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-22

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας ανάπτυξης ηλεκτρονικών και μηχανογραφημένων λύσεων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων
Περιγραφή Θέσης
•    Πραγματοποίηση επισκέψεων σε συνεργαζόμενους πελάτες της εταιρίας με στόχο την τήρηση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας
•    Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων 
•    Εγκαταστάσεις δορυφορικών – επίγειων συστημάτων
•    Τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απολυτήριο ΕΠΑΛ / ΙΕΚ / ΤΕΙ ηλεκτρονικής ή ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχο χώρο
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
•    Καλή γνώση ηλεκτρονικών και δομημένης καλωδίωσης ασθενών ρευμάτων 
•    Ευχάριστη προσωπικότητα και διάθεση για εργασία 
•    Συνέπεια και επαγγελματισμός 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύβαση Αορίστου Χρόνου 
•    Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
•    Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.