Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου (Κορωπί)

ΤοποθεσίαGreece, KOROPI, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-18

ΕιδικότηταQuality
Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου (Κορωπί)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου προμηθευτή βιομηχανικού εξοπλισμού, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου (Κορωπί)
Περιγραφή Θέσης
•    Ποιοτικός έλεγχος των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων 
•    Επικοινωνία με τους πωλητές και δημιουργία των δειγμάτων με τα οποία πραγματοποιείται η παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας
•    Καταχώρηση των πληροφοριών και αποτελεσμάτων στο σύστημα της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ Χημικής κατεύθυνσης
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Έμφαση στην ποιότητα και ικανότητα εστίασης στη λεπτομέρεια 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια

Παροχές Εταιρείας
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις