Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Αποθηκάριος (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Thessaloniki, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-19

ΕιδικότηταWarehousing
Αποθηκάριος (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εμπορικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Αποθηκάριος (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Προετοιμασία και παράδοση παραγγελιών 
•    Picking και packing προϊόντων 
•    Υποστηρικτικέ εργασίες αποθήκης 
•    Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ/Λυκείου   
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση      
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Επιθυμητή εξοικείωση με ERP σύστημα, ιδανικά Softone 
•    Ευελιξία για εργασία on call   
•    Εστίαση στην λεπτομέρεια και υπευθυνότητα  
•    Ομαδικό πνεύμα και ανάληψη πρωτοβουλιών 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.