Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Αυτοματισμού ( Έδρα Κιλκίς)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, KILKIS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-27

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Αυτοματισμού ( Έδρα Κιλκίς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Αυτοματισμού ( Έδρα Κιλκίς)
Περιγραφή Θέσης
•    Επίλυση προβλημάτων των μηχανών της παραγωγής   
•    Προγραμματισμός και επίβλεψη της συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 
•    Πρωτοβουλία για την πρόταση βελτιωτικών ενεργειών
•    Έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  
•    Επισκευές μηχανημάτων παραγωγής και συσκευασίας  
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ Αυτοματισμού ή Ηλεκτρολογίας  
•    Τέσσερα (4) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον  
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•    Ομαδικό πνεύμα 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.