Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Εργάτης Εργοστασίου (Αχαρνές)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-05

ΕιδικότηταWarehousing
Εργάτης Εργοστασίου (Αχαρνές)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εργοστασίου στο Μενίδι, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Εργάτης Εργοστασίου (Αχαρνές)


Περιγραφή Θέσης

•    Τοποθέτηση Ά Υλών στις μηχανές παραγωγές
•    Οπτικός έλεγχος τελικού προϊόντος και τοποθέτησή τους σε παλέτες

Προφίλ Υποψηφίου

•    Προϋπηρεσία επιθυμητή, ιδανικά σε βιομηχανικό περιβάλλον
•    Απόφοιτος Λυκείου/ Τεχνικής Σχολής
•    Οργάνωση, μεθοδικότητα, φιλότιμο, προθυμία
Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών 


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.