Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Planning Assistant

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-01-24

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Planning Assistant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Planning Assistant
Περιγραφή Θέσης

•    Διαχείριση της επικοινωνίας με τα τμήματα παραγωγής και αποθήκης με στόχο την βέλτιστη συνεργασία
•    Καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα τμήματα της παραγωγής
•    Παρακολούθηση αποθήκης και καταγραφή υλικών 
Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο  ΕΠΑΛ /ΙΕΚ/ /ΤΕΙ  Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας 
•    Προϋπηρεσία επιθυμητή όχι απαραίτητη
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
•    Διάθεση και κίνητρο για εργασία
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ιδιωτική ασφάλιση
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.