Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Μηχανικός Πωλήσεων 

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-10

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Μηχανικός Πωλήσεων 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στο χώρο των ελαστικών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανικός Πωλήσεων 

Περιγραφή Θέσης

•    Επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες και προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων βάσει των αναγκών τους
•    Χαρτογράφηση και ανάπτυξη νέου πελατολογίου και παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας
•    Τεχνική υποστήριξη των πελατών σχετικά με την καλή λειτουργία των προϊόντων 
•    Διαχείριση των παραγγελιών και των αιτημάτων επιδιόρθωσης και συντήρησης των προϊόντων 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η IEK/ ΤΕΙ Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας Αυτοκινήτων
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη διαπραγματευτική ικανότητα και πελατοκεντρική αντίληψη
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•    Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.