Δημοσιεύθηκε 8 months ago

Υπεύθυνος Τμήματος Αγορών

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2019-12-06

ΕιδικότηταProcurement and Supply Chain
Υπεύθυνος Τμήματος Αγορών


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εφοδιαστικής εταιρείας,  αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος Τμήματος Αγορών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
•    Συνολική παρακολούθηση προϊόντων ευθύνης
•    Καθημερινή παρακολούθηση αποθεμάτων 
•    Διαχείριση εποχιακών ειδών
•    Επίβλεψη παραγγελιών, παραλαβών και ημερομηνιών παράδοσης.
•    Έλεγχος καθημερινής αλληλογραφίας
•    Έλεγχος ορθής τιμολόγησης προμηθευτών
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
•    Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε τμήμα αγορών εφοδιαστικής εταιρείας
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου
•    Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•    Η γνώση Γαλλικής, Ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
•    Ομαδικό πνεύμα, φιλοδοξία, ικανότητες επικοινωνίας
•    Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, εστίαση στον στόχο 
•    Καλή γνώση εφαρμογών MS Office καθώς και ERP, WMS της Entersoft 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
•       Μηνιαίος μικτός μισθός: Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•       Αναφορά θέσης: Προϊστάμενος Αγορών
•       Τόπος εργασίας/ Ταξίδια: Γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα