Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Πωλητής/-τρια (HO.RE.CA)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-29

ΕιδικότηταSales and Retail
Πωλητής/-τρια (HO.RE.CA)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής/-τρια  (HO.RE.CA)
Περιγραφή Θέσης

•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου
•    Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
•    Επισκέψεις σε HO.RE.CA με σκοπό την πώληση και την εξυπηρέτηση πελατών
•    Καταγραφή και σύσταση
Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ επιθυμητό όχι απαραίτητο
•    Προϋπηρεσία ένα (1)- τέσσερα (4) έτη σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού MS Office 
•    Επικοινωνιακά προσόντα, ικανότητες διαπραγμάτευσης
•    Πελατοκεντρική προσέγγιση και υπευθυνότητα
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πρόσθετες παροχές
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.