Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Βοηθός Τεχνίτη Συναρμολόγησης (Σκαραμαγκάς)

ΤοποθεσίαGreece, Σκαραμαγκάς, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-01-12

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Βοηθός Τεχνίτη Συναρμολόγησης (Σκαραμαγκάς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Βοηθός Τεχνίτη Συναρμολόγησης (Σκαραμαγκάς)
Περιγραφή Θέσης
•    Συναρμολόγηση των υλικών και συμμετοχή σε υποστηρικτικές ενέργειες της παραγωγής 
•    Προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών για τη σωστή λειτουργία της αποθήκης
•    Συμμετοχή στις διάφορες εργασίες αποθήκης
•    Έλεγχος των προϊόντων στο ERP σύστημα της εταιρείας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος ΕΠΑΛ / ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Χειρισμός Η/Υ και συστήματος ERP 
•    Κάτοχος Ι.Χ.
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Πρωινό ωράριο εργασίας 
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις